ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  1. Γενικά – Ορισμοί:

1.1. Οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:

1.2. Ως «Πωλητής» ορίζεται η εταιρεία με την επωνυμία: «ΓΑΛΙΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και με το διακριτικό τίτλο «ΓΑΛΙΤΕΛ ΑΕ» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Τροιζηνίας 6 (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία και είναι η Δικαιοπάροχος της παρούσας ιστοσελίδας https://galitel.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»)

1.3. Ως «Πελάτης», ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραγγέλνει προϊόντα μέσω της «Ιστοσελίδας». Εφόσον ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Με την αποδοχή των παρόντων όρων, ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι έχει  συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας  κάτω των 18 δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσουν με εμάς δεδομένα και οποιεσδήποτε πληροφορίες.

1.4. Ως «Σύμβαση»  ορίζονται οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και η Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

1.5. Ως «Προϊόντα» ορίζονται τα είδη που προσφέρονται για πώληση στην Ιστοσελίδα και ειδικότερα στο τμήμα αυτής που φιλοξενεί το ηλεκτρονικό της κατάστημα «E-Shop» (εφεξής «Ε-Shop»), τα οποία αποτελούν τρόφιμα και ποτά ή άλλα αγαθά που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση στο πλαίσιο του νοικοκυριού και τα οποία παραδίδονται από την Εταιρεία σε συχνή και τακτική βάση στο σπίτι, την κατοικία ή τον χώρο εργασίας του Πελάτη (άρθρο 3α εδ. ι του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

  1. Όροι πώλησης

2.1 Με την αποστολή της παραγγελίας σας μέσω του Ε-Shop, ο Πελάτης αγοράζει τα επιλεγμένα στο ψηφιακό «Καλάθι» του προϊόντα της Εταιρείας, στην τιμή  που καθορίζεται για τα επιλεγμένα από τον Πελάτη προϊόντα, στο Ε-Shop και μεταφέρεται στο ψηφιακό καλάθι του, όπου εμφανίζεται το σύνολο της παραγγελίας του και το συνολικά οφειλόμενο ποσό.

2.2. Οι  παραγγελίες των προϊόντων της Εταιρείας, μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον ο τόπος παράδοσης της Παραγγελίας βρίσκεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας

2.3. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας μέσω του E-Shop, ο Πελάτης πρέπει να επιλέξει πρώτα τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας. Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει είτε πληρωμή της παραγγελίας του με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank , είτε πληρωμή με αντικαταβολή στην συνεργαζόμενη εταιρεία Ταχυμεταφορών.

2.4. Για την αποστολή της παραγγελίας και την σύναψη της σύμβασης πώλησης, θα αποστέλλεται στον πελάτη από την Εταιρεία, στο δηλωθέν από τον Πελάτη, email επικοινωνίας, επιβεβαίωση αποδοχής παραγγελίας και διαθεσιμότητας των προϊόντων.

2.5.  Η Εταιρεία μπορεί να επιβεβαιώσει στον Πελάτη την αποδοχή της παραγγελίας και τηλεφωνικά, καλώντας τον, στο  τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει δηλώσει.

2.6. Η σύναψη της σύμβασης πώλησης μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, προϋποθέτει ότι η Εταιρεία έχει εξετάσει τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων κι έχει αποδεχτεί τόσο την παραγγελία όσο και την πληρωμή με κάρτα ή με αντικαταβολή. Εφόσον, η Εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει την αποδοχή της παραγγελίας και τον τρόπο πληρωμής, δεν υποχρεούται  να αποστείλει στον Πελάτη τα παραγγελθέντα προϊόντα.

2.7. Σε κάθε περίπτωση με την παραγγελία προϊόντων δια μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, ο Πελάτης  συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Σύμβασης.

  1. Όροι παράδοσης

3.1. Οι παραγγελίες δύνανται να παραδίδονται κατά τις 5 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως και Παρασκευή).

3.2. Οι παραγγελίες θα παραδίδονται μετά την επιβεβαίωση της αποδοχής τους από την Εταιρεία.

3.3. Η παράδοση της παραγγελίας πραγματοποιείται, εφόσον η παραγγελία ληφθεί από την Εταιρεία, σε εργάσιμη ημέρα, και έως τις 13:00, εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής, εντός 7 εργάσιμων ημερών εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής και εντός 10 εργάσιμων ημερών σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά, από την ημερομηνία αποστολής από την Εταιρεία στον Πελάτη  του επιβεβαιωτικού email, αποδοχής της παραγγελίας, κατ’ άρθρο 2.4. ανωτέρω.

3.4. Η Εταιρεία δεσμεύεται να κάνει οτιδήποτε απαραίτητο για την ταχύτερη αποστολή της παραγγελίας στον Πελάτη. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η αποστολή των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας παράδοσης.

3.5. Ο Πελάτης δεν μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του μετά την αποστολή σε αυτόν από την Εταιρεία του επιβεβαιωτικού email αποδοχής της παραγγελίας, κατ’ άρθρο 2.4. ανωτέρω.

3.6.  Επιστροφή στα Προϊόντα δεν γίνεται δεκτή, καθώς αποτελούν τρόφιμα ή ποτά ή άλλα αγαθά που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση.

3.7. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν αποδεχθεί την παραγγελία, οφείλει να επιστρέψει στον Πελάτη τυχόν πληρωμένα ποσά, εντός το αργότερο 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας. Η ευθύνη της  Εταιρείας για μη αποδοχή παραγγελιών ή για ακύρωση παραγγελιών, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην επιστροφή στον Πελάτη των καταβεβλημένων από αυτόν ποσών, για την συγκεκριμένη παραγγελία.

3.8. Η παραλαβή της παραγγελίας θα πρέπει να γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη ή από άτομο που εμφανίζεται να ενεργεί αντ’ αυτού, στη διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας, με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου. Η παραλαβή αλκοολούχων ποτών, δε μπορεί να γίνει από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει τα 18 έτη της ηλικίας του.

3.9. Σε περίπτωση ελλείψεως διαθεσιμότητας προϊόντων εκ της παραγγελίας, η Εταιρεία  θα αποστέλλει στον Πελάτη, ενημέρωση για την μερική αποδοχή της παραγγελίας του. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για την αποδοχή τμηματικής παράδοσης των προϊόντων ή για την αναμονή αποστολής του συνόλου της παραγγελίας του με μία παράδοση.  Σ’ αυτή την περίπτωση η κάθε τμηματική παράδοση αποτελεί αντικείμενο και ξεχωριστής σύμβασης. Σε περίπτωση που η Εταιρεία καθυστερήσει μία ή περισσότερες τμηματικές αποστολές ή δεν μπορέσει να τις πραγματοποιήσει, δεν θίγονται απ’ αυτό οι συμβάσεις για προϊόντα που ήδη απεστάλησαν ή πρόκειται μελλοντικά να αποσταλούν.

3.10. Εφόσον ο Πελάτης απουσιάζει από τον τόπο παράδοσης της παραγγελίας, η συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών θα ενημερώσει με σχετικό σημείωμα τον Πελάτη για τον τρόπο παραλαβής της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των Προϊόντων μετατίθεται στον Πελάτη – Αγοραστή, λαμβανομένης υπόψη και της ευπαθούς φύσης τους. Η Εταιρεία μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία, που δεν έχει αποπληρωθεί πριν την αποστολή της, σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν παραλάβει τα Προϊόντα εντός τριών ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από την εταιρεία ταχυμεταφορών.

  1. Τιμολόγηση και χρεώσεις παράδοσης παραγγελίας

4.1. Οι τιμές των Προϊόντων, αναγράφονται στο E-Shop και ισχύουν μέχρι την τροποποίησή τους από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί και να διορθώνει ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικές με προϊόντα, τιμές και άλλες πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Η αλλαγή των όρων και των τιμών  δεν περιλαμβάνει παραγγελίες, που έχουν ήδη πληρωθεί από τον Πελάτη και έχουν γίνει αποδεκτές από την Εταιρεία.

4.2. Οι τιμές των Προϊόντων είναι αυτές που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η αποδοχή της παραγγελίας του πελάτη από την Εταιρεία.  Η τελική τιμή πώλησης του προϊόντος είναι πάντως η τιμή που ανακοινώνεται στον πελάτη με την αποδοχή της παραγγελίας από την Εταιρεία.

4.3. Οι τιμές πώλησης καθορίζονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α..

4.4. Οι διάφορες Προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

4.5. Η αποστολή Προϊόντων, εντός λεκανοπεδίου Αττικής, πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την αποδοχή και εξόφληση της παραγγελίας.

4.6 Η αποστολή Προϊόντων προς χερσαίους προορισμούς του δικτύου της Γενικής Ταχυδρομικής ΑΕΕ πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την αποδοχή και εξόφληση της παραγγελίας.

4.7. Για αποστολή προς νησιωτικούς προορισμούς του δικτύου της Γενικής Ταχυδρομικής ΑΕΕ, (ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες) συνήθως είναι 3-4 ημέρες.

4.8. Για τις περιοχές εκτός των ορίων των πόλεων του δικτύου της Γενικής Ταχυδρομικής ΑΕΕ, (δυσπρόσιτες περιοχές) με παράδοση εντός 1-3 εργάσιμων ημερών.

4.9. Οι  τιμές χρέωσης παράδοσης μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε.

  1. Όροι Πληρωμής

5.1. Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:

5.1.1.Η Εταιρεία δέχεται την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής κάρτας. Ο Πελάτης οφείλει να επιλέξει για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, ως τρόπο πληρωμής, την επιλογή με κάρτα.

5.1.2 Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

5.1.3. Ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει μέσω της επιλογής αυτής, μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners ή με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass.

5.1.4. Η Εταιρεία δεν διατηρεί κανένα στοιχείο ως προς τα στοιχεία των καρτών του Πελάτη. Η πληρωμή πραγματοποιείται στο ασφαλές περιβάλλον του συνεργαζόμενου παρόχου της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών που φέρει την ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

5.2. Πληρωμή με μετρητά (αντικαταβολή)

5.2.1. Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να καταβάλει το ποσό της παραγγελίας του, απευθείας στην εταιρεία Ταχυμεταφορών, με αντικαταβολή.

  • Για κάθε αποστολή με εντολή αντικαταβολής μετρητοίς, υπάρχει επιπλέον χρέωση
  1. Ελαττωματικά Προϊόντα

6.1. Ο Πελάτης οφείλει να εξετάσει κατά την παράδοση την πληρότητα των Προϊόντων που έχει παραγγείλει και να ελέγξει αυτά. Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει ελάττωμα σε προϊόν κατά την παραλαβή οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία, εντός 24 ωρών από την παραλαβή των προϊόντων, διαφορετικά αυτά θα θεωρούνται ως παραληφθέντα σε άρτια κατάσταση και με όλα τα λοιπά αντικείμενα που προβλέπονται να βρίσκονται στη συσκευασία.

6.2.  Στην περίπτωση διαπιστωμένου πραγματικού ελαττώματος ή διαπιστωμένης έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας προϊόντος, που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, θα γίνεται αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος από την Εταιρεία με ένα ίδιο ή σε περίπτωση έλλειψης του συγκεκριμένου με κάποιο εναλλακτικό προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης ποιότητας και αξίας, χωρίς επιπλέον κόστος για τον Πελάτη.

6.3. Η παραλαβή του ελαττωματικού προϊόντος από την Εταιρεία θα γίνεται μόνον από τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών (εντός 24 ωρών μετά την παραλαβή της παραγγελίας και την ενημέρωσή μας). Η παραλαβή του προϊόντος προς επιστροφή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον από την διεύθυνση παράδοσης.

6.4. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης. Τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται με την Απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο Πώλησης ή το Δελτίο Αποστολής

6.5 Ο πελάτης φέρει την ευθύνη για τα προϊόντα από την παράδοσή τους από τον μεταφορέα, λόγω της φύσης των προϊόντων (τρόφιμα, ποτά, προϊόντα άμεσης κατανάλωσης). Η εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν δεν παραληφθεί από τον πελάτη κατά την ημέρα παράδοσής του από δική του υπαιτιότητα, δηλαδή με την πρώτη προσπάθεια παράδοσης.

  1. Αλλαγή/ακύρωση παραγγελίας

Αλλαγή ή ακύρωση σε παραγγελία γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η Επιβεβαίωση παραγγελίας δεν έχει αποσταλεί. Μετά την επιβεβαίωση παραγγελίας δεν είναι δυνατή ούτε η αλλαγή της δηλωθείσας διεύθυνσης παράδοσης. Εφόσον δεν έχει σταλεί επιβεβαιωτικό e-mail για την παραγγελία, μπορεί να γίνει αλλαγή, κατόπιν επικοινωνίας του Πελάτη με την Εταιρεία με την συνολική αξία της παραγγελίας που θα διαμορφωθεί μετά την αλλαγή να μην είναι χαμηλότερης αξίας από την αρχική.

  1. Περιορισμός ευθύνης

8.1. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό του χρήστη, το λογισμικό, τα δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

8.2. Η εταιρεία δεν ευθύνεται, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της Ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης η Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη για διακοπή πρόσβασης στην ιστοσελίδα για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχερά γεγονότα.

8.3.  Λόγω της φύσης των Προϊόντων, τα οποία στην πλειονότητά τους είναι προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα προϊόντα, αποτελεί ευθύνη του Πελάτη η τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος ή στην Ιστοσελίδα.

9 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη ή χρήστη της Ιστοσελίδας, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών, στην Ελλάδα.

  1. Γενικοί όροι

10.1 Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις και η Πολιτική Απορρήτου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Σύμβασης και δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την εταιρεία και τους χρήστες ή πελάτες)

10.2. Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη.

10.3. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.