Με αφορμή της ανάπτυξης της αγοράς των βιολογικών προϊόντων που παρατηρεί σταθερή άνοδο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ΓΑΛΙΤΕΛ ήλθε το 2021 σε συμφωνία με μεγάλο group υπεύθυνο για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, με καινούργιο λογότυπο “Αγροτική Ζωή”.

Η συμφωνία αφορά την αποκλειστική διάθεση προϊόντων της “Αγροτικής Ζωής” στη μικρή λιανική από την ΓΑΛΙΤΕΛ.